Ecdadın İzinde Adım Adım Projesi

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin,
Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin;

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy dizelerinde önce toprağa düşen bir tohum, sonrasında kökleri kurumayacak kadar derinde olan 700 yıllık bir çınar haline gelen Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin 3 kıtaya nizam getirişini dizelerinde bu şekilde ifade etmişti. Bu kutlu çınarın tohumunu atan Ertuğrul Gazi’nin bir milletin diriliş destanını cihana haykırışından 800 yıl sonra bugün, torunları “ecdadın izinde” fikren, kalben ve bedenen yollara düşüyor!

Osman Gazi’nin, oğlu Orhan Gazi’ye yaptığı nasihatte dediği gibi:

“Oğul!

Bizim dâvâmız, kuru bir kavga ve cihangirlik dâvâsı değil, «i‘lâ-yı kelimetullah»tır, yani Allâh’ın dînini yüceltmektir!” 

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin öğüdü olan İ’la-yı Kelimetullah şuuruyla, nizam-ı alem için 3 kıtaya sancağını diken bu yüce devletin evlatları, iki cihan sultanı Peygamber Efendimiz’in (sav) övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın feth eylediği İstanbul’dan yola çıkarak, Osmanlının balkanlarda fethettiği, hoşgörü ve adalet ile hükmettiği topraklara doğru ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek olan proje kapsamında İstanbuldan yola çıkacak olan ekibimiz Devlet-i Aliyye’nin fetih güzergahını takip ederek sırasıyla Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Bosna’nın aralarında bulunduğu 12 ülkeye ziyaret gerçekleştirecektir. Bizlerin de bu yolda gayesi Ecdâdının garp fetihlerini, şarkta vahdet ve uhuvveti temin edecek seferlerle taçlandıran Yavuz Sultan Selim Han gibi gönül fethidir.

Pâdişâh-ı âlem olmak, bir kuru kavga imiş,

Bir veliyye bende olmak cümleden âlâ imiş.

başvuru için tıklayınız