Bulut Bilişim Nedir? Faydaları ve Riskleri Nelerdir?

Günümüz bilgi çağında bilgiye erişim ve bilginin işlenmesi çok önemli hale gelmiştir.Bu nedenle bilgi teknolojisinde yenilikler, yeni bakış açıları aranmaya başlanmıştır.Az veya çok bilgi teknolojisiyle ilgili okuma yapan herkes bulut bilişimi duymuştur.Peki nedir bu bulut bilişim?Yeni bir teknoloji midir?Avantajları ve dezavatajları nelerdir?Bulut bilişim, uygulamaların internet ortamında bulunan uzak bir sunucu üzerinden çalıştırılması ya da her […]

Geleceğin Kıyısında “Endüstri 4.0”

 İnsanlar tarih boyunca her zaman ihtiyacından fazlasını üreterek refah seviyelerini artırmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda tarihsel süreç içerisinde üretim verimliliğini artıracak yöntemler geliştirmiştir. İlk olarak 18. yüzyılın sonlarına kadar kol gücüne dayalı üretim yapmaktayken bu yöntem yerini su ve buhar gücü ile çalışan mekanik sistemlere bırakmıştır. Bu değişim birinci endüstri devrimi olarak adlandırılmıştır. Daha sonrasında […]

Türkiye`nin dış politika açılımlarının etkileri ve Şanghay 5`lisinin bu politikadaki yeri

Öncelikle genel hatlarıyla ele almak gerekirse bu örgütün asıl ismi Şangay İşbirliği Örgütüdür. Bu örgütün ismi bu teşkilatın toplandığı ilk yerin Şanghay olmasından kaynaklanır. Bu örgüt bilindiği üzere ilk başta Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturulmuştur ve Şanghay 5’lisi olarak anılmakta idi. Özbekistan’nın da bu örgüte katılmasıyla üye sayısı 6’ya çıkmış ve Şanghay […]